TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 19/8/2022  
Thông tin thư viện
22/05/2014 - 02:44:26 PM
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ
CAO TRƯỜNG SINH - Đại học Y khoa Vinh
 TÓM TẮT

Mục đích: Xác định tỷ lệ có trũng, không trũng, quá tải huyết áp, vọt huyết áp sáng sớm ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp có tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ.

Đối tượng và phương pháp: 140 bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp (tuổi trung bình 65,5 ± 10,4) được đo huyết áp lưu động 24 giờ trong 7 ngày đầu khoảng cách đo 30 phút /lần vào ban ngày và 60 phút/lần vào ban đêm, từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2012 tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện TW Huế.

Kết quả: Tỷ lệ không trũng huyết áp ban đêm, quá tải huyết áp tâm thu, quá tải huyết áp tâm trương và vọt huyết áp sáng sớm ở bệnh nhân nhồi máu não lần lượt là: 92,1%, 75%, 60,2% và 57,4%.

Kết luận: Huyết áp ở bệnh nhân nhồi máu não b mất nhịp ngày đêm, tỷ lệ quá tải cao và tỷ lệ vọt huyết áp sáng sớm ở mức cao. Cần đo huyết áp lưu động 24 giờ trong giai đoạn cấp ở bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp để làm căn cứ điều trị và tiên lượng.

Từ khóa: Huyết áp, nhồi máu não, huyết áp lưu động.

SUMMARY

DETERMINING LOSS CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH CEREBRAL ISCHEMIC STROKE WITH HYPERTENSION DURING ACUTE PHASE BY 24 HOURS BLOOD PRESSURE MONITORING

Aim: Determining dipper and non-dipper rate, blood pressure overload rate, early morning surge rate of blood pressure in cerebral ischemic stroke patients with hypertension during the acute phase by 24 hours ambulatory blood pressure monitoring.

Subjects and Methods: 140 patients with cerebral ischemic stroke with hypertension (mean age 65.5 ± 10.4) were measured 24-hour ambulatory blood pressure in first 7 days with 30 minutes/times during the daytime and 60 minutes/times on nighttime, from May/2009 to July/2012 in the Department of Neurology of Nghe An Friendship General Hospital and Hue Central hospital Cardiology.

Results: The non-dipper rate, the overload rate of the systolic blood pressure, the overload rate of diastolic blood pressure and the rate of early morning surge of blood pessure in patients with cerebral ischemic stroke, respectively: 92.1%, 75%, 60%, 2% and 57.4%.

Conclusion: Blood pressure in patients with cerebral ischemic stroke lost circadian rhythms, high overload rate and the rate early morning surge of blood pressure are sharply higher. It should measure 24- hour ambulatory blood pressure in the acute phase of cerebral ischemic patients with hypertension as a basis for treatment and pronostic.

Keywords: ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), hypertension, dipper, non-dipper, overload, early morning surge of blood pressure, cerebral ischemic stroke.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GẮN CỦA PHỨC HỢP 131I-ANA TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU (22/05/2014 - 02:43:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm