TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 19/8/2022  
Thông tin thư viện
22/05/2014 - 04:07:37 PM
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY
NGUYỄN MẠNH HÀ, TRỊNH THỊ THÁI HÀ, LÊ THỊ KIM OANH, PHẠM THỊ HẠNH QUYÊN
 TểM TẮT

Mở đầu: Giai đoạn nhiều vấn đề nhất trong nội nha là giai đoạn làm sạch và tạo hỡnh ống tủy, khi sửa soạn ống tủy, nha sĩ luụn phải đối đầu với các nguy cơ biến chứng cơ học. Endo –express là một thiết bị hoạt động theo phương thức cõn bằng lực.

Mục tiờu: Nghiờn cứu này tiến hành so sỏnh hiệu quả của trõm ProTaper mỏy và trõm Safesider của mỏy Endo- Express hỡnh dạng ống tủy cắt ngang ở mức phần ba chúp và thời gian sửa soạn.

Phương pháp: Đõy là nghiờn cứu thử nghiệm in vitro với đối tượng là 30 răng cối nhỏ hàm dưới, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Các răng sau đó được sửa soạn theo kỹ thuật hướng dẫn của nhà sản xuất với nhúm I sửa soạn bằng trõm ProTaper quay mỏy, nhúm II sửa soạn bằng trõm Safesider của máy Endo-express. Các răng sau khi sửa soạn được cắt ngang tại mức cách chóp 3 mm để đánh giá hỡnh dạng ống tủy cắt ngang ở phần ba chúp. Thời gian sửa soạn ghi nhận bằng đồng hồ bấm giõy. Cỏc số liệu của nghiờn cứu được xử lý thống kờ bằng phần mềm SPSS 16.0 với cỏc phộp kiểm định t cho hai mẫu độc lập, t bắt cặp và chi bỡnh phương.

Kết quả: Nghiờn cứu cho thấy trõm Safesider và trõm ProTaper quay mỏy cả 2 loại trõm này tạo đa số ống tủy cú dạng trũn như nhau ở mức phần ba chúp (P > 0,05).

Kết luận: Trong điều kiện của nghiờn cứu này, cả 2 loại dụng cụ cú hiệu quả tương đương nhau.

Từ khúa: làm sạch và tạo dạng ống tủy, điều trị nội nha, trõm ProTaper quay mỏy và trõm Safesider của Endo-express mỏy, chiều dài làm việc, hỡnh dạng ống tủy.

SUMMARY

Introduction: clean and shape root canal is an important stage, the main role in the success of endodontic treatment.

 Objective: This study compared the effectiveness of ProTaper and Endo-Express Safesider of root canal

preparation including curve change, working length change and apical third change.

Methods: The study was an in vitro experiment and 30 subjects were mandibular premolars. They were randomly divided into two groups and monitored by t-test to ensure there is no difference between the 2 groups of canal curvature and working length. The tooth is then prepared according to technical instructions by the manufacturer with group I prepared by ProTaper files, group II prepared by Endo -express Safesider machine. Rating changes canal curvature and working length based on X-ray (taken before and after preparation). The prepared tooth were cut at 3 mm from the tip to evaluate the horizontal shape of the apical third. Preparation time recorded by stopwatch. The study data were statistically processed using SPSS 16.0 for Windows software to allow t-test for two independent samples.

Results: The study showed Safesider l prepared root canal faster and maintain the original canal curvature better than ProTaper (P <0.05). Both 2 types maintain good working length and create a majority rounded canals at the apical third (P> 0.05).

Conclusion: In the conditions of this study, the two types of instruments have similar effectiveness in preparing the canal and are safe to use. However, the Endo-Express brooch Safesider maintain the original canal curvature better ProTaper.

 Keywords: Cleaned and shaped root canal, endodontic treatment, ProTaper, Endo-express Safesider, working length, the canal shape. 
 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GẮN CỦA PHỨC HỢP 131I-ANA TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU (22/05/2014 - 02:43:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm