TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 4, ngày 29/6/2022  
Thông tin thư viện
30/10/2013 - 11:48:00 AM
PHÂN LOẠI CÁC GIAI ĐOẠN BỆNH THẬN MẠN THEO MỨC LỌC CẦU THẬN ƯỚC TÍNH BẰNG CÔNG THỨC MDRD Ở 2714 BỆNH NHÂN
VƯƠNG TUYẾT MAI, TRẦN PHƯƠNG NAM Bệnh viện Bạch Mai
 TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: tìm hiểu tỷ lệ bệnh lý thận-tiết niệu ở bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Thận-Tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai năm 2009 và phân loại các giai đoạn bệnh thận mạn theo mức lọc cầu thận ước tính bằng công thức MDRD ở 2714 bệnh nhân.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu thực hiện ở 2714 bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Thận- Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2009.

Kết quả: Trong tổng số 2714 bệnh nhân, tỷ lệ nam là 53% (n=1439) nhiều hơn tỷ lệ nữ là 47% (n= 1275). Tuổi trung bình là 44,7 ±17,2 (16-91 tuổi). Phân loại theo chẩn đoán lâm sàng: suy thận mạn giai đoạn cuối chiếm tỷ lệ cao nhất 60,1%, sau đó đến VCTHCTH chiếm tỷ lệ 19,1%, VCT lupus 6%. Phân loại theo nhóm bệnh lý: suy thận chiếm tỷ lệ cao nhất 64,4%, bệnh cầu thận chiếm 26,1%, bệnh ống kẽ thận tiết niệu 5,6%, thấp nhất là bệnh thận di truyền 0,8%, các bệnh khác chiếm 3%. Trong phân loại bệnh nhân theo bệnh thận mạn tính các giai đoạn từ 1 đến 5 dựa vào mức lọc cầu thận ước tính theo công thức MDRD, các bệnh nhân vào viện với mức lọc cầu thận tương đối thấp, nhóm bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 với mức lọc cầu thận dưới 15 ml/phút/1,73m2 chiếm tỷ lệ 62,8%, cao hơn hẳn so với nhóm bệnh thận mạn ở các giai đoạn từ 1 đến 4 với tỷ lệ tương ứng là 7%, 11,5%, 11,3%, và 7,4%.

Kết luận: Theo số liệu chúng tôi thu thập được, phân loại chẩn đoán lâm sàng và theo nhóm bệnh lý thì suy thận mạn giai đoạn cuối chiếm tỷ lệ cao nhất sau đó đến VCTHCTH VCT lupus. Trong phân loại bệnh thận mạn theo mức lọc cầu thận ước tính bằng công thức MDRD thì bệnh thận mạn giai đoạn 5 với mức lọc cầu thận dưới 15 ml/phút/1,73m2 chiếm tỷ lệ cao nhất 62,8%.

Từ khoá: Bệnh thận mạn, bệnh thận giai đoạn cuối.

SUMMARY

Background: We conducted this study with the aim: to evaluate the proportion of kidney-urinary diseases among in-patients who were treated in Nephro-Urology Department, Bach Mai Hospital during 2009 and the classification of chronic kidney disease by eGFR using MDRD equation for 2714 in-patients.

Patients and methods: One retrospective study conducted in 2714 patients who were hospitalized in the Department of Nephro-Urology, Bach Mai Hospital from January to December 2009.

Results: The study included 2714 patients, male was 53% (n=1439) and female was 47% (n=1275). Mean age was 44.7 ± 17.2 (16-91 years old). The classification of clinical diagnosis: end-stage chronic renal failure accounted for the highest percentage that was 60.1%, followed by nephrotic syndrome accounted for 19.1%, lupus nephritis: 6%. The classification of disease groups: renal failure accounted for the highest percentage that was 64.4%, glomerular diseases accounted for 26.1%, renal tubular interstitial and urinary tract disease 5.6%, the lowest percentage of genetic kidney disease: 0.8%, and other diseases: 3%. The classification of chronic kidney disease based on estimated glomerular filtration rate (eGFR): most of patients were hospitalized with eGFR was relatively low, the chronic kidney disease stage 5 with eGFR under 15 ml/min/1.73m2, accounting for 62.8%, higher than groups of chronic kidney disease stages 1 to 4 with the corresponding ratio was 7%, 11.5%, 11.3%, and 7.4%.

Conclusions: In our study, the cclassification of clinical diagnosis and disease groups: end-stage chronic renal failure accounted for the highest percentage, followed by nephrotic syndrome and lupus nephritis. The classification of chronic kidney disease based on eGFR using MDRD equation: The chronic kidney disease stage 5 with eGFR under 15 ml/min/1.73m2 was the highest percentage, accounting for 62,8%.

Keywords: Chronic Kidney Disease, End Stage Renal Disease. 

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm