TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 4, ngày 29/6/2022  
Thông tin thư viện
30/10/2013 - 01:58:38 PM
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ HIV/AIDS VÀ NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN XÉT NGHIỆM HIV TỰ NGUYỆN TRONG PHÒNG LÂY TRUYỀN MẸ CON Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, HẬU GIANG, NĂM 201
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, VÕ THỊ HOÀNG LOAN, PHAN THANH TÙNG, NGUYỄN VĂN LÀNH
TÓM TẮT
 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính để xác định kiến thức, thái độ về HIV/AIDS và xác định những rào cản trong tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện ở nhóm phụ nữ mang thai tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ tháng 2-9/2011. Nghiên cứu định lượng được thực hiện qua phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc với 240 phụ nữ đã sinh con trong 6 tháng qua, được chọn ngẫu nhiên hệ thống tại cộng đồng. Nghiên cứu định tính trên 19 đối tượng bao gồm cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn tại các cơ sở y tế tại thành phố Vị Thanh và các phụ nữ đã sinh con trong 6 tháng qua có và không có sử dụng dịch vụ TVXNTN, được chọn có chủ đích thông qua 6 cuộc phỏng vấn sâu và 2 cuộc thảo luận nhóm. Kết quả nghiên cho thấy: tỷ lệ ĐTNC có kiến thức, thái độ cần thiết về HIV/AIDS chỉ đạt 44,2% và 28,3%. Những rào cản trong sử dụng dịch vụ TVXNTN xuất phát từ cả phía cung cấp và sử dụng dịch vụ như cán bộ y tế trực tiếp khám thai không chủ động tư vấn hay cung cấp thông tin về dịch vụ TVXNTN trong phòng lây truyền mẹ con cho PNMT, phòng tư vấn chưa đảm bảo tính riêng tư, sự hiểu biết về HIV/AIDS và thông tin về dịch vụ TVXNTN hạn chế, lo lắng sợ tiết lộ thông tin kết quả XN HIV và e ngại đến với dịch vụ TVXNTN do sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Vì vậy, cần tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối với người bị nhiễm HIV, kiến thức HIV/AIDS; quảng bá những lợi ích và nơi có cung cấp dịch vụ TVXNTN cho PNMT; tăng cường công tác tư vấn, xét nghiệm HIV sớm cho thai phụ tại các cơ sở sản khoa. 

Từ khóa: kiến thức, thái độ, HIV/AIDS, phụ nữ mang thai.

SUMMARY
A cross-sectional study have companionate the researching method of quantitative and qualitative analysis with the aim of determining the rate of knowledge, attitude of HIV/AIDS and barriers towards practicing voluntary counseling and testing (VCT) in the prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) among pregnant women, was conducted in 2011, in Vi Thanh city, Hau Giang province. The quantitative research was surveyed 240 pregnant women who were given birth in the last six months through the structured interview questions by the systematic random sampling method in the community. The qualitative research was surveyed 19 people: managers of PMTCT program, consultants of obstetrics and department of reproductive health care at clinics, pregnant women who were given birth in the last six months using and no using VCT through deep interviews and group discussion. Research results indicated that the proportion of pregnant women having the essential knowledge and attitude of HIV/AIDS was 44,2% and 28,3%. Barriers towards practicing (VCT) have from both sides of the service providers and users such as consultants no consulting or no providing information on VCT in PMTCT for pregnant women; the VCT room no being private; pregnant women no having enough knowledge on HIV/AIDS and VCT services in PMTCT, worrying about stigmas and discrimination when they come to VCT in during pregnancy. In short, we should strengthen information, education and communication to fight against stigma and discrimination toward people living with HIV/AIDS; invest the VCT room and promote advertising in VCT service and consult about VCT for pregnant women at the clinics and health stations soon.

Keywords: knowledge, attitude, HIV/AIDS, mother-to-child.
 
 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm