TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 4, ngày 29/6/2022  
Thông tin thư viện
30/10/2013 - 01:47:55 PM
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TRẦN NHÂN THẮNG - Bệnh viện Bạch Mai
 TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá các chỉ số kê đơn kháng sinh cho bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng: Bao gồm 80.175 đơn thuốc điều trị ngoại trú được kê từ các viện, khoa lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 5/ 2013.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát mô tả cắt ngang.

Kết quả và kết luận: Số đơn thuốc sử dụng từ 1-5 thuốc chiếm 89,93%, số đơn sử dụng từ 6-10 thuốc chiếm 10,05%, số đơn sử dụng từ 11-15 thuốc chỉ chiếm 0,02% và không có trường hợp nào sử dụng trên 16 thuốc; Tỷ lệ kê đơn kháng sinh cho điều trị ngoại trú của bệnh viện là 29%. Trong đó, một số khoa có đơn thuốc kê đơn kháng sinh với tỷ lệ khá cao: Khoa Răng-Hàm-Mặt (92,78%), Khoa Sản (76,97%), Khoa Tai-Mũi-Họng (67,98%), Khoa mắt (66,94%). Khoa Da liễu (51,92%), Khoa Hô hấp (40%); Kháng sinh nhóm õ-lactam đ­ược sử dụng phổ biến nhất (44,98%). Trong số đó, chủ yếu là các Cephalosporin thế h 3 (57,02%). Tiếp theo là nhóm macrolid (20%) và chủ yếu là các macrolid 14C (82,84%). Nhóm quinolon được kê đơn với tỷ lệ 14,01%. Trong số đó, các quinolon thế h 3 được sử dụng nhiều nhất (64,56%); Kê đơn sử dụng kết hợp kháng sinh với tỷ lệ 37,06%. Trong đó, sử dụng kết hợp 2 kháng sinh là chủ yếu (94,2%), kết hợp 3 kháng sinh chiếm tỷ lệ thấp (5,8%) và không có trường hợp nào kê đơn sử dụng kết hợp 4 kháng sinh; Phần lớn kháng sinh được kê sử dụng bằng đường uống (88,32%).

SUMMARY

Objective: Evaluate the index of antibiotic prescription for outpatient treatment of Bach Mai Hospital. Subject: Includes 80,175 outpatient prescriptions prescribed from the clinical institutes and departments of Bach Mai Hospital in May 2013.

Methods of study: cross-sectional descriptive survey.

Results and conclusions: The number of prescriptions using 1-5 drugs accounted for 89.93%, using 6-10 drugs accounted for 10.05%, the prescriptions using 11-15 drugs accounts for 0.02% of total prescriptions and no cases of prescription using more than 16 drugs; Rate of antibiotic prescribing for outpatient in the whole of hospital is 29%. In particular, some departments prescribed antibiotic at rather high rate such as department of Odonto-stomatology (92.78%), Department of Obstetrics (76.97%), Ear-Nose-Throat (67.98%), ophthalmology (66.94%). Dermatology & Venerology (51.92%), Respiratory (40%). Beta-lactam antibiotic group is entitled to use the most common (44.98%), the main of which were the 3rd generation cephalosporins (57.02%), following were macrolides (20%) with the main macrolides was 14C (82.84%). Quinolones were prescribed at a rate of 14.01%. Among them, the third generation quinolones used most (64.56%); Prescription of antibiotic combination was at the rate of 37,06%. In particular, the combined use of two antibiotics is mainly (94.2%), the percentage of combination of 3 antibiotics was lower (5.8%) and no cases of prescription combined of 4 antibiotics, most the antibiotics are prescribed by oral use (88.32%).

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm