TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 5, ngày 20/9/2018  
Thông tin thư viện
30/10/2013 - 11:23:26 AM
HIỂU BIẾT VÀ QUAN ĐIỂM VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009
NGUYỄN VĂN KHANG, NGUYỄN ĐỖ HUY Viện Dinh dưỡng
 TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định hiểu biết và quan điểm trong hoạt động dinh dưỡng của cán bộ y tế trong bệnh viện bằng phỏng vấn sâu và phỏng vấn KAP bằng bảng hỏi thiết kế sẵn. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 53 cán bộ y tế (28 điều dưỡng/KTV và 25 bác sỹ) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 3-6/2009. Kết quả cho thấy: Những hiểu biết về suy dinh dưỡng của bệnh nhân trong bệnh viện của cán bộ y tế còn chưa đầy đủ (Tỷ lệ hiểu biết đúng về cách đánh giá dinh dưỡng là rất thấp (9,4%), hiểu biết đúng về hậu quả của SDD của bệnh nhân cũng tương đối thấp (28,3%)(25,9% với điều dưỡng và KTV, 32,0% với bác sỹ)(p < 0,05). Khoa dinh dưỡng không phải là “điểm đến hấp dẫn” của cán bộ y tế, đặc biệt với các bác sỹ (Tỷ lệ cán bộ y tế muốn phụ trách/công tác tại Khoa dinh dưỡng là rất thấp, tỷ lệ này của nhóm cán bộ điều dưỡng cao hơn nhóm bác sỹ (26.0% và 16,0%). Những giải pháp để cải thiện tình hình chăm sóc dinh dưỡng trong bệnh viện hiện nay là cơ chế chính sách của Bộ Y tế, sự ủng hộ của lãnh đạo bệnh viện, đào tạo và tăng cường nhân lực chuyên môn dinh dưỡng, sự hiểu biết và hợp tác của bệnh nhân.

Từ khóa: Hiểu biết và quan điểm của cán bộ y tế, SDD trong bệnh viện, Khoa dinh dưỡng.

SUMMARY

The research aimed to show the results of knowledge and opinions of medical staff on nutrition care by in-depth interviews and structured questionnaires interviews. A cross-sectional study was conducted with involvement of 53 medical staff (28 nurses/technicians and 25 medical doctors) at Haiduong province hospital from March to June, 2009. The results show that: Understanding of the medical staff in hospital on malnutrition of hospitalized patients was incomplete (Percentage of correct knowledge on nutrition assessment for patients was very low (9.4%), percentage of correct knowledge on consequences of malnutrition of patients was low (28.3%), Nutrition Department is not an attractive "destination" of the medical staff, especially doctors (Percentage of medical staff who willing to be in charge of Nutrition dept. was very low, this percentage of nurse was higher than that of the medical doctor group (26.0 and 16.0%). The solution to improve nutritional care in hospitals today is the policy of the Ministry of health, the support of hospital leadership, training and enhance human nutrition.

Expertise, and understanding knowledge and cooperation of the patient and the patients.

Keywords: Knowledge and opinions of medical staff, nutrition dept., nutrition services in hospital.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY