TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 6, ngày 19/8/2022  
Thông tin thư viện
22/05/2014 - 02:53:22 PM
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT
PHẠM THỊ THU HUYỀN, DƯƠNG ĐẠI HÀ LÊ THỊ THANH VÂN, ĐINH QUỐC HƯNG
 TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh u tuyến yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô t45 bn nữ có u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình đối tượng nghiên cứu là 29,53±6,65, có chu kỳ kinh nguyệt không đều, chủ yếu kinh thưa trên 35 ngày 64,4%, vô kinh thứ phát 20%. Tỷ lệ vô sinh nguyên phát 67,7%.Tiết sữa 35,6%, đau đầu 26,7%, nhìn mờ 8,9%. 15 bn (33,3%) có đầy đủ 3 triệu chứng kinh thưa, vô kinh II, tiết sữa. Nồng độ prolactin trong máu cao trên 2000- 4000mUI/l chiếm 37,8%, trên 4000mUI/l 33,3%, nồng độ prolactin cao nhất 46600mUI/l. Mi tương quan giữa nồng độ prolactin trong máu>4000mUI/l với triệu chứng vô kinh thứ phát (c2 là 6,43, p=0,011), với tiết sữa (c2 là 11,65 p=0,001), MRI phát hiện u nhỏ tuyến yên 91,1%, u lớn 2,2%, u tuyến yên chảy máu 6,7%.

Kết luận: Khi có triệu chứng lâm sàng vô kinh tiết sữa, phải định lượng prolactin và chụp MRI tuyến yên để chẩn đoán u tuyến yên có tăng tiết prolactin.

Từ khóa: Vô kinh, vô sinh, tiết sữa, u tuyến yên, prolactin.

SUMMARY

Research objectives: Description des cliniques and paracliniques caracteristiques of pituitary tumeurs with inscreased secretion of prolactine on the menstrual disorder women.

Research method: Prospective descriptive study on 45 women have pituitary tumeurs with increased secretion of prolactine.

Results: The average age of research subjects is 29.53±6.65, menstrual disorder, almost sparse menstrual, with 64.4% over 35 days, 20% secondary amenorrhea. 67.7% primary infertility, 35.6% lactorrhea, 27.6% headache, 8.9% blurred vision. 15 women (33.3%) have all three symtoms: sparse menstrual, secondary infertility & lactorhea.

The concentration of prolactine in serum from 2000 to 4000 UI/l is 37.8%, over 4000UI/l is 33.3%. The maximum concentration of prolactine in serum is 46600IU/l.

The relationship between the concentration of prolactine > 4000IU/l and secondary amenorrhea is c2 = 6. 43, p=0.011, and with lactorrhea is c2 = 11.65 p=0.001.

 The detection of small tumour by MRI is 91.1%, bigger tumeur is 2.2% and had bleeding signs in tumour is 6.7%.

Conclusions: Women had clinical symptoms of amenorrhea with galactorrhea have to make the dosage of prolaction, and MRI of pituitary gland pour detection of galactorrhea and pituitary tumour.

Keywords: Amenorrhea, infertility, lactorrhea, tumour, prolactine.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GẮN CỦA PHỨC HỢP 131I-ANA TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU (22/05/2014 - 02:43:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm